Αγίου Νικολάου

Υπηρεσίες: Μαιευτικά, Χειρουργικό, Παθολογικό, Ακτινολογικό, Υπέρηχος, Στειρώσεις, Νοσηλεία, Αποκατάσταση, Ορθοπεδικό, Φάρμακα
Τηλέφωνο: 2810317870
Αγίου Νικολάου
Προβολή Απόστασης
Τηλέφωνο: 2810317870
Είδος: Κλινική
Τηλέφωνο: 2810317870
Τηλέφωνο: 2810317870
Υπηρεσίες: Μαιευτικά, Δερματολογικά, Προληπτική Ιατρική, Εναλλακτική Ιατρική, Χειρουργικό, Παθολογικό, Οδοντιατρικό, Αιματολογικό, Βιοχημικό, Ακτινολογικό, Υπέρηχος, Ηλεκτρονική Σήμανση, Στειρώσεις, Νοσηλεία, Αποκατάσταση, Έκτακτα Περιστατικά, Ορθοπεδικό, Φάρμακα
Τηλέφωνο: 2841100303

Χάρτης Επαγγελματιών