ΑΤΤΙΚΗΣ

Καλλιθέας
Προβολή Απόστασης
Τηλέφωνο: 2112130985
Φιλοθέης - Ψυχικού
Προβολή Απόστασης
Τηλέφωνο: 210 6745 501
Βύρωνος
Προβολή Απόστασης
Τηλέφωνο: 2130035921
Υπηρεσίες: Μαιευτικά, Δερματολογικά, Προληπτική Ιατρική, Χειρουργικό, Παθολογικό, Οδοντιατρικό, Αιματολογικό, Βιοχημικό, Ακτινολογικό, Υπέρηχος, Ηλεκτρονική Σήμανση, Στειρώσεις, Νοσηλεία, Αποκατάσταση, Έκτακτα Περιστατικά, Ορθοπεδικό, Φάρμακα
Τηλέφωνο: 2106000911
Υπηρεσίες: Μαιευτικά, Δερματολογικά, Προληπτική Ιατρική, Παθολογικό, Αιματολογικό, Βιοχημικό, Ακτινολογικό, Υπέρηχος, Ηλεκτρονική Σήμανση, Στειρώσεις, Νοσηλεία, Αποκατάσταση, Έκτακτα Περιστατικά, Ορθοπεδικό
Τηλέφωνο: 2102633238 & 2102633288
Τηλέφωνο: 2107644237
Υπηρεσίες: Μαιευτικά, Δερματολογικά, Προληπτική Ιατρική, Χειρουργικό, Παθολογικό, Οδοντιατρικό, Αιματολογικό, Βιοχημικό, Ακτινολογικό, Υπέρηχος, Ηλεκτρονική Σήμανση, Στειρώσεις, Νοσηλεία, Αποκατάσταση, Έκτακτα Περιστατικά, Ορθοπεδικό
Τηλέφωνο: 2106926714
Ηλιουπόλεως
Προβολή Απόστασης
Τηλέφωνο: 2109767680
Τηλέφωνο: 2104902378

Χάρτης Επαγγελματιών