Γλυφάδας

Υπηρεσίες: Μαιευτικά, Δερματολογικά, Προληπτική Ιατρική, Χειρουργικό, Παθολογικό, Οδοντιατρικό, Αιματολογικό, Ηλεκτρονική Σήμανση, Στειρώσεις
Τηλέφωνο: 2108942492
Υπηρεσίες: Μαιευτικά, Δερματολογικά, Προληπτική Ιατρική, Χειρουργικό, Παθολογικό, Οδοντιατρικό, Αιματολογικό, Βιοχημικό, Ακτινολογικό, Υπέρηχος, Ηλεκτρονική Σήμανση, Στειρώσεις, Νοσηλεία, Αποκατάσταση, Έκτακτα Περιστατικά, Ορθοπεδικό, Φάρμακα
Τηλέφωνο: 2109603163
Υπηρεσίες: Μαιευτικά, Παθολογικό, Ηλεκτρονική Σήμανση, Κατ' οικον επίσκεψη
Τηλέφωνο: 2109619334
Υπηρεσίες: Παθολογικό, Ηλεκτρονική Σήμανση, Κατ' οικον επίσκεψη
Τηλέφωνο: 2109619334

Χάρτης Επαγγελματιών