Ηλιουπόλεως

Ηλιουπόλεως
Προβολή Απόστασης
Τηλέφωνο: 2109767680
Ηλιουπόλεως
Προβολή Απόστασης
Τηλέφωνο: 2112130665
Είδος: Καταφύγιο, Φιλοξενία από εθελοντές
Τηλέφωνο: 2109970000
Υπηρεσίες: Μαιευτικά, Δερματολογικά, Προληπτική Ιατρική, Χειρουργικό, Παθολογικό, Οδοντιατρικό, Αιματολογικό, Ακτινολογικό, Υπέρηχος, Ηλεκτρονική Σήμανση, Στειρώσεις, Νοσηλεία, Αποκατάσταση, 24η Εξυπηρέτηση, Έκτακτα Περιστατικά, Ορθοπεδικό, Φάρμακα
Τηλέφωνο: 2109941243

Χάρτης Επαγγελματιών