Κομοτηνής

Διαπιστεύσεις: Άδεια εκτροφής/πώλησης
Παροχές: Πρώτος εμβολιασμός, Microchip/Τατουάζ
Τηλέφωνο: 2531550696
Κομοτηνής
Προβολή Απόστασης
Τηλέφωνο: 2531550696
Τηλέφωνο: 2531550696
Παροχές: Βασική Υπακοή, Βασική Εκπαίδευση, Ανατροφή Κουταβιού
Είδος: Καταφύγιο, Φιλοξενία από εθελοντές
Υπηρεσίες: Μαιευτικά, Δερματολογικά, Προληπτική Ιατρική, Χειρουργικό, Παθολογικό, Οδοντιατρικό, Αιματολογικό, Ηλεκτρονική Σήμανση, Στειρώσεις, Νοσηλεία, Αποκατάσταση, Έκτακτα Περιστατικά, Ορθοπεδικό, Φάρμακα
Τηλέφωνο: 2531029448
Υπηρεσίες: Μαιευτικά, Δερματολογικά, Προληπτική Ιατρική, Χειρουργικό, Παθολογικό, Οδοντιατρικό, Αιματολογικό, Βιοχημικό, Υπέρηχος, Στειρώσεις, Νοσηλεία, Αποκατάσταση, Έκτακτα Περιστατικά, Ορθοπεδικό, Φάρμακα, Κατ' οικον επίσκεψη
Τηλέφωνο: 2531403331
Υπηρεσίες: Δερματολογικά, Χειρουργικό, Παθολογικό, Οδοντιατρικό, Αιματολογικό, Βιοχημικό, Ακτινολογικό, Υπέρηχος, Ηλεκτρονική Σήμανση, Στειρώσεις, Έκτακτα Περιστατικά
Τηλέφωνο: 2531033337
Κομοτηνής
Προβολή Απόστασης
Τηλέφωνο: 2531033337
Είδος: Κλινική
Τηλέφωνο: 2531033337

Χάρτης Επαγγελματιών