Κρωπίας

Παροχές: Βασική Υπακοή, Βασική Εκπαίδευση, Επίλυση Προβλημάτων, Ανατροφή Κουταβιού
Κρωπίας
Προβολή Απόστασης
Τηλέφωνο: 2106022342
Υπηρεσίες: Μαιευτικά, Δερματολογικά, Προληπτική Ιατρική, Χειρουργικό, Παθολογικό, Οδοντιατρικό, Αιματολογικό, Βιοχημικό, Ακτινολογικό, Υπέρηχος, Ηλεκτρονική Σήμανση, Στειρώσεις, Νοσηλεία, Έκτακτα Περιστατικά, Ορθοπεδικό, Φάρμακα, Κατ' οικον επίσκεψη
Τηλέφωνο: 2106626493

Χάρτης Επαγγελματιών