Λαυρεωτικής

Υπηρεσίες: Προληπτική Ιατρική, Χειρουργικό, Οδοντιατρικό, Αιματολογικό, Ακτινολογικό, Υπέρηχος, Νοσηλεία, Αποκατάσταση, Έκτακτα Περιστατικά, Μετακίνηση/Μεταφορά
Τηλέφωνο: 2292060184
Υπηρεσίες: Προληπτική Ιατρική, Χειρουργικό, Παθολογικό, Αιματολογικό, Ακτινολογικό, Υπέρηχος, Στειρώσεις, Νοσηλεία, Αποκατάσταση, 24η Εξυπηρέτηση, Έκτακτα Περιστατικά, Μετακίνηση/Μεταφορά
Τηλέφωνο: 2292060184
Λαυρεωτικής
Προβολή Απόστασης
Τηλέφωνο: 2292060184
Υπηρεσίες: Παραμονή, Συνοδεία, Αναμονή
Τηλέφωνο: 2292060184
Είδος: Κλινική
Τηλέφωνο: 2292060184

Χάρτης Επαγγελματιών