Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Είδος: BARF, Ολιστική, Κλινική
Τηλέφωνο: 2108953957
Μόνο με ραντεβού: Όχι
Υπηρεσίες: Παραμονή, Συνοδεία, Αναμονή
Τηλέφωνο: 2108953957
Υπηρεσίες: Μαιευτικά, Δερματολογικά, Προληπτική Ιατρική, Χειρουργικό, Παθολογικό, Οδοντιατρικό, Αιματολογικό, Βιοχημικό, Ακτινολογικό, Υπέρηχος, Ηλεκτρονική Σήμανση, Στειρώσεις, Νοσηλεία, Αποκατάσταση, Έκτακτα Περιστατικά, Ορθοπεδικό, Κατ' οικον επίσκεψη, Μετακίνηση/Μεταφορά
Τηλέφωνο: Τηλ. 210 8953957 - Fax 210 8954764
Παροχές: Ψύξη, Θέρμανση, Κτηνιατρική φροντίδα, Μπάνιο, Βόλτα/Διασκέδαση, Ατομικός Χώρος Φιλοξενείας
Τηλέφωνο: 2108953957
Υπηρεσίες: Μαιευτικά, Δερματολογικά, Προληπτική Ιατρική, Χειρουργικό, Παθολογικό, Οδοντιατρικό, Αιματολογικό, Βιοχημικό, Ακτινολογικό, Υπέρηχος, Ηλεκτρονική Σήμανση, Στειρώσεις, Νοσηλεία, Αποκατάσταση, Έκτακτα Περιστατικά, Ορθοπεδικό, Φάρμακα, Κατ' οικον επίσκεψη, Μετακίνηση/Μεταφορά
Τηλέφωνο: 2108953957

Χάρτης Επαγγελματιών