Αναζήτηση Επαγγελματιών

Υπηρεσίες: Χειρουργικό, Αιματολογικό, Βιοχημικό, Στειρώσεις, Κατ' οικον επίσκεψη
Τηλέφωνο: 2310780057
Υπηρεσίες: Μαιευτικά, Δερματολογικά, Προληπτική Ιατρική, Χειρουργικό, Παθολογικό, Οδοντιατρικό, Αιματολογικό, Βιοχημικό, Ακτινολογικό, Υπέρηχος, Ηλεκτρονική Σήμανση, Στειρώσεις, Νοσηλεία, Αποκατάσταση, 24η Εξυπηρέτηση, Έκτακτα Περιστατικά, Ορθοπεδικό, Φάρμακα, Κατ' οικον επίσκεψη, Μετακίνηση/Μεταφορά
Τηλέφωνο: 2310477222
Τηλέφωνο: 2130347391
Τηλέφωνο: 2130347391
Υπηρεσίες: Χειρουργικό, Αιματολογικό, Βιοχημικό
Τηλέφωνο: 2731020121
Υπηρεσίες: Χειρουργικό, Παθολογικό, Οδοντιατρικό, Αιματολογικό, Νοσηλεία, 24η Εξυπηρέτηση, Ορθοπεδικό
Τηλέφωνο: 2441100789
Υπηρεσίες: Χειρουργικό, Παθολογικό
Τηλέφωνο: 2107645303

Χάρτης Επαγγελματιών