Αναζήτηση Επαγγελματιών

Υπηρεσίες: Μαιευτικά, Χειρουργικό, Παθολογικό, Οδοντιατρικό, Αιματολογικό, Ακτινολογικό
Τηλέφωνο: 2105059395
Υπηρεσίες: Μαιευτικά, Χειρουργικό, Παθολογικό, Οδοντιατρικό, Αιματολογικό, Ακτινολογικό, Υπέρηχος, Στειρώσεις, Νοσηλεία, Κατ' οικον επίσκεψη
Τηλέφωνο: 2104817055
Υπηρεσίες: Μαιευτικά, Δερματολογικά, Προληπτική Ιατρική, Χειρουργικό, Παθολογικό, Οδοντιατρικό, Αιματολογικό, Βιοχημικό, Ακτινολογικό, Υπέρηχος, Ηλεκτρονική Σήμανση, Στειρώσεις, Νοσηλεία, Έκτακτα Περιστατικά, Ορθοπεδικό, Φάρμακα, Κατ' οικον επίσκεψη
Τηλέφωνο: 2310445448
Υπηρεσίες: Χειρουργικό, Παθολογικό, Οδοντιατρικό, Ακτινολογικό, Ηλεκτρονική Σήμανση, Στειρώσεις
Τηλέφωνο: 2299048889
Υπηρεσίες: Μαιευτικά, Δερματολογικά, Προληπτική Ιατρική, Εναλλακτική Ιατρική, Χειρουργικό, Παθολογικό, Οδοντιατρικό
Τηλέφωνο: 2310536728
Μόνο με ραντεβού: Ναι
Υπηρεσίες: Παραμονή, Συνοδεία, Αναμονή, Ασφάλεια
Τηλέφωνο: 2130402759
Παροχές: Θετική Εκπαίδευση, Βασική Εκπαίδευση, Επίλυση Προβλημάτων, Ομαδικά Μαθήματα, Κατ' οίκον Επίσκεψη

Χάρτης Επαγγελματιών