Αναζήτηση Επαγγελματιών

Τηλέφωνο: 6947071082 (Για ραντεβού 11:00 - 18:00)
Παροχές: Βασική Υπακοή, Θετική Εκπαίδευση, Βασική Εκπαίδευση, Επίλυση Προβλημάτων, Ανατροφή Κουταβιού, Ομαδικά Μαθήματα, Κατ' οίκον Επίσκεψη
Υπηρεσίες: Μαιευτικά, Χειρουργικό, Παθολογικό, Οδοντιατρικό, Αιματολογικό, Βιοχημικό, Ακτινολογικό, Ηλεκτρονική Σήμανση, Στειρώσεις, Νοσηλεία, Κατ' οικον επίσκεψη
Τηλέφωνο: 2106655352
Ελληνικού - Αργυρούπολης
Προβολή Απόστασης
Τηλέφωνο: 2109640374
Υπηρεσίες: Χειρουργικό, Παθολογικό
Τηλέφωνο: 2110124251
Υπηρεσίες: Μαιευτικά, Χειρουργικό, Παθολογικό, Ακτινολογικό, Υπέρηχος, Στειρώσεις, Νοσηλεία, Αποκατάσταση, Ορθοπεδικό, Φάρμακα
Τηλέφωνο: 2810317870
Υπηρεσίες: Χειρουργικό, Αιματολογικό, Βιοχημικό, Στειρώσεις, Κατ' οικον επίσκεψη
Τηλέφωνο: 2310780057
Υπηρεσίες: Χειρουργικό, Παθολογικό, Οδοντιατρικό, Αιματολογικό, Νοσηλεία, 24η Εξυπηρέτηση, Ορθοπεδικό
Τηλέφωνο: 2441100789
Υπηρεσίες: Χειρουργικό, Παθολογικό
Τηλέφωνο: 2107645303

Χάρτης Επαγγελματιών